Yhteisöllinen oppiminen

Mobie eSmart sisältää ainoana koulutus- ja perehdyttämisympäristönä täydellisen, järjestelmän sisäisen sosiaalisen median sovelluksen, Facebookin kaltaisine uutisseinineen, suljettuine ryhmineen, henkilökohtaisine- tai ryhmäviesteineen, blogeineen ja mediagallerioineen. Tämän lisäksi järjestelmä sisältää haluttaessa oman chatin, videochatin ja videoneuvottelujärjestelmän.

Yhteisöllinen oppiminen on tärkeä osa oppimisprosessia

Tutkimustulokset osoittavat, että yhteisöllinen oppiminen on vähintään yhtä tärkeää kuin varsinaisten koulutussisältöjen oppiminen. Osallistujien on toki välttämätöntä omaksua koulutuksen formaalit sisällöt kyetäkseen työllistymään, mutta myös sosiaalisilla suhteilla on tärkeä rooli etenkin osallistujien itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kehittymisen kannalta. Mobie eSmartin sisältämä sosiaalisen median järjestelmä mahdollistaa yrityksen tai organisaation sisäisen, yhteisöllisen keskustelun ja mielipiteiden vaihdon koulutussisältöön ja työtapoihin liittyvistä asioista. Se mahdollistaa samalla myös ns. hiljaisen tiedon keräämisen ja arvioinnin.

Lue lisää (klikkaa kuvaa)