Moneen eri käyttötarkoitukseen

Mobie eSmart ei ole pelkästään koulutus- ja perehdyttämisjärjestelmä, sillä voit hyödyntää järjestelmää myös muihin tarkoituksiin. eSmartin sisältämä Mobie Zine -verkkolehti on laajassa käytössä mm. asiakas- ja henkilöstölehtien, vuosikatsausten, erilaisten raporttien ja sähköisten markkinointimateriaalien tuotannossa ja järjestelmän monipuolinen lomaketyökalu mahdollistaa hyvinkin monipuolisten kyselyjen tuottamisen.

Mihin kaikkeen sitä voi käyttää:

  • Henkilöstökoulutuksiin ja perehdyttämismateriaalien/-kurssien tuottamiseen
  • Osaamistasomittauksiin ja kartoituksiin
  • Kehityskeskustelujen tuottamisiin ja 360 arviointeihin
  • Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyysmittauksiin
  • Asiakaskoulutusten toteuttamiseen
  • Etäkoulutuksiin ja -kokouksiin (videoneuvottelu)
  • Henkilöstön tai asiakaspalvelun vuorovaikutteisiin keskusteluryhmiin
  • Tukipalvelujen toteuttamiseen (Chat, videoneuvottelujärjestelmä, tukifoorumit)
  • Zine-julkaisujärjestelmällä voi tuottaa näyttäviä verkkojulkaisuja ja koulutusmateriaaleja, kuten henkilöstö- ja asiakasjulkaisuja, vuosikertomuksia, esitteitä ja käyttöoppaita.

Mobie eSmart (OnEdu) -oppimisympäristö sijoittui kärkeen EU:n laajassa oppimisympäristövertailussa (Imaile 2014), jossa vertailtiin kaikkiaan 73 merkittävintä oppimisympäristöä toisiinsa.

Lue lisää (klikkaa kuvaa)