Monipuoliset tehtävät ja selkeät raportit

Mobie eSmart sisältää tavallisten oppimisympäristöihin kuuluvien tehtävätyyppien (monivalinta, aukkotehtävät, järjestelytehtävät, yhdistelytehtävät, arviointitehtävät ja palautustehtävät, joko tiedostoina, tai vapaasanakenttinä) lisäksi 28 kpl interktiivisia HTML5-työkaluja, joilla voidaan luoda kursseille visuaalisia tehtäväkokonaisuuksia. Tämän lisäksi järjestelmä sisältää  interaktiivisen karttasovelluksen, joka mahdollistaa esimerkiksi erilaisten lisätyn todellisuuden tehtäväratojen tuottamisen valitsemiisi karttapohjiin, sekä 360 panoraamakuvat ja -videot.

Selkeät raportit

Mobie eSmart -järjestelmä sisältää monipuoliset raportointityökalut työtekijöiden osaamistason ja opiskelun seurantaan. Järjestelmään on kytkettävissä myös erillinen oppimistietokanta (LRS), joka mahdollistaa jatkossa laajamittaisten analyysien tuottamisen. Raporttien sisältö on tarvittaessa siirrettävissä yrityksen muihin järjestelmiin.

Lue lisää (klikkaa kuvaa)